JOANNA ŻMUDA

Adwokat, Partner

Joanna Żmuda

  • Studia na Uniwersytecie Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie (magister prawa)
  • 1994 hospitantka przy Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.
  • Wpisana na listę adwokatów Izby Warszawskiej oraz Izby Adwokackiej w Düsseldorfie
  • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 


Specjalizacja:
inwestycje zagraniczne w Polsce, Mergers & Acquisitions, prawo handlowe i prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo obrotu nieruchomościami, prawo najmu i dzierżawy powierzchni komercyjnych, sądownictwo polubowne. 

Członkostwo:
International Bar Association; Deutsch-Polnische Juristenvereinigung, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Polish Professional Women Network 

Języki obce:
niemiecki, angielski i rosyjski 

Publikacje:

  • Zmuda, Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH-Vertrag), 2004

  • Zmuda, Merger Control in Poland, IBA Newsletter 2/98

  • Zmuda, Bau- und Architektenrecht in Polen (MittBl. ARGE Baurecht 1/97, 11)

  • Zmuda, Legal and Tax Guidelines for Investing in Poland (IBA Newsletter 4/95)

Joanna Żmuda
Tel.: +48 22 6924800
j.zmuda@rwp.de